Value Investing

The Value Firm® is a classic value investing company inspired by the thinking and teachings of investing legends like Warren Buffett and Seth Klarman. The company is all about good old-fashioned stock picking and is based in the greater Amsterdam area.

Value Investing, the strategy of investing in securities trading @ an appreciable discount from underlying value, has a long history of delivering excellent investment results with very limited downside risk.

All of the investments are in outstanding companies with a proven track record of strong business performance, led by a high caliber leadership team with the utmost integrity and the ability to allocate capital wisely. Exceptional leadership cares deeply about the business, its people and society, and has an intense focus on outperforming competition.

Obviously, there is no such thing as investing without risk. We all know that. Every now and then sudden sharp downward swings in markets and the economy will happen. Whatever adverse scenario you can contemplate, reality can be far worse.

The company offers investment partnerships (fund management, separately managed accounts) based upon the original Buffett Partnership principles. For professional investors only.

As the modern world changes more rapidly than ever before, the timeless value investing principles will become more relevant than ever before. It’s fascinating!

Most people seem to think that buying a stock is easy. Well, in fact it is a rather complicated activity. You have to be very certain on the long-term prospects of an industry and the company you are about to invest in. Where will this company be 10-15 years from now in terms of market capitalization? And to answer that question with conviction is very, very hard to do.

Investing for the long term requires patience. Charles Munger bought his first Berkshire Hathaway stock for 16 dollars per share. Now it’s trading for almost 300.000 dollars per share. He just sat there, for more than 50 years. That’s the idea of being patient.

Business cycles and human interaction, the cycles of greed and fear, will continue to interact to create excessive swings in the markets. To handle hefty stock market volatility with care and wisdom is by no means easy.

There are exceptional investment professionals that consistently outperform the S&P 500. By doing fundamental bottom-up research, one stock at a time, based upon stock price compared to business value, they are able to identify companies that will outperform the markets.

If you are a professional investor with a very long-term investment horizon you are more than welcome as a strategic investor for my new flagship fund. You can find the business proposal over here. My company also offers customized separately managed accounts. These are private portfolios of actively managed, individual securities. Assets are not commingled.  Therefore clients may closely monitor their portfolio and evaluate individual investments and exposures.

Before I come to the final note, I would like to remind you that over the last ninety years the S&P 500 has delivered a total return of more than 9% annualized. Most of us are better off by periodically investing in the Vanguard S&P 500 index fund. And just leave it there for the rest of your life.

Professional investors have a long history of failing to beat the market after accounting for their fees. If you want to do better than the index then you have to engage in active management with its costs, its uncertainty and the risk that if you try to do better than the index you might do worse than the index. The inconvenient truth is that even a high caliber track record isn’t a guarantee for favorable future results.

The final note. The law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person or entity who opens an account. The first step is a legally certified copy of your passport. If you want more information, please send me an email, peter@thevaluefirm.com, or contact me by phone (+31 6 230 44 767). You can find the Bloomberg Company Profile page over here.

Lees meer...

(In Dutch). Value Investing is ontstaan in 1920 met de oprichting van het New Yorkse investeringshuis Tweedy Browne. Maar echte bekendheid kreeg Value Investing pas in de jaren 50 met het verschijnen van de klassieker “The Intelligent Investor” van Benjamin Graham. En daarna heeft met name Warren Buffett de fakkel overgenomen en het vakgebied verder uitgebouwd.

Er is heel veel informatie beschikbaar over het vakgebied Value Investing. Het beste kun je beginnen met het bestuderen van alles wat er is geschreven over en door Benjamin Graham, Warren Buffett, Charles Munger, Seth Klarman, Howard Marks en Joel Greenblatt. En daarna alles lezen wat er is geschreven door en over de nieuwe generatie value investors, zoals Thomas Russo, Ted Weschler, Todd Combs, Meryl Witmer, Mohnish Pabrai, David Poppe en David Tepper. Er zijn overigens nog vele andere namen van buitengewoon spannende value investors.

Desalnietemin gaat het bij het merendeel van de investeerders/beleggers in de basis al fout. Men neemt niet de tijd en moeite om het vak echt goed te bestuderen. Laat staan dat men de jaarverslagen van ondernemingen waarin men investeert bestudeert. Bijzonder is het dan ook niet dat er in praktijk maar weinig professionals zijn die op termijn betere rendementen behalen dan een indexfonds met lage beheerkosten (bijvoorbeeld de Vanguard S&P 500). Dat is overigens niet iets van de laatste tijd, maar dat is al vele decennia zo. Als het de ambitie is het beter te doen dan de index dan zul je beter werk moeten opleveren dan te doen gebruikelijk is. Je zult het echt anders moeten doen op basis van betere inzichten en diepgaandere analyses.

Vaak worden investeringsbeslissingen genomen op basis van de winstverwachting van enkele kwartalen vooruit. Een enkeling waagt zich aan een winstverwachting van 1 tot 2 jaar. Tegelijkertijd wordt er vaak en veel gehandeld gedurende een jaar en is de focus op de korte termijn. Het is een vorm van ADHD-beleggen en bij die categorie beleggers voelen wij ons duidelijk niet thuis. Er is een wereld van verschil tussen “alledaags beleggen” en “strategisch investeren”. Dat laatste is wat we doen.

Echt mooie investeringskansen

Echt mooie investeringskansen zijn vrij zeldzaam. Er gaat behoorlijk wat werk aan vooraf om ze te vinden. Allereerst bestuderen we wat andere succesvolle investeerders doen. Ten tweede kijken we naar ondernemingen die grote hoeveelheden eigen aandelen inkopen. En ten slotte gaat onze aandacht uit naar situaties waarin een onderneming een bedrijfsonderdeel in de verkoop doet (zogenaamde “spinoffs”).

Maar de kern is toch eigenlijk wel, en Warren Buffett wijst daar ook continu op, dat je de onderneming waarin je investeert en de industrie waarin deze onderneming acteert echt goed kunt begrijpen en doorgronden. De beste manier om dat te achterhalen is het lezen van een of meerdere jaarverslagen van zo’n onderneming. En in praktijk doet nagenoeg niemand dat.

Vervolgens is het ook nog eens zo dat als je twee ervaren investeerders de jaarverslagen laat lezen van dezelfde onderneming ze tot verschillende inzichten en dus tot andere besluiten komen. Bekend is het verhaal van Apple. Op het moment dat George Soros en Carl Icahn het aandeel Apple verkochten was het uitgerekend het team van Warren Buffett dat het aandeel kocht. Of wat te denken van Cheniere Energy. Daar waar Seth Klarman en Carl Icahn grote posities innemen, gaat Jim Chanos nota bene “short” op het aandeel. Blijkbaar kwamen deze gerenommeerde investeerders op basis van dezelfde beschikbare informatie tot tegengestelde conclusies.

En als je het echt goed wilt doen lees je ook nog eens de jaarverslagen van de concurrenten om zo een integraal beeld te vormen wat er zich allemaal afspeelt in een bepaalde bedrijfstak danwel industrie. En als je het nog beter wilt doen dan “echt goed”, dan verricht je ook nog eens “field based research”, waarbij je bijvoorbeeld in gesprek gaat met hen die de dynamiek van een bepaalde industrie tot in de haarvaten kennen. Om vervolgens vast te stellen wie van de spelers het op termijn beter gaat doen dan de rest. Je zoekt dus de partij die op termijn het spelletje gaat winnen en van die partij probeer je een beeld te vormen waar deze onderneming over 10 tot 15 jaar staat. En als je dat in beeld hebt zou je kunnen vaststellen of de huidige waardering van het aandeel aantrekkelijk is (lees: aan de lage kant).

Met het vinden van mooie investeringskansen ben je er nog niet. Zeker zo belangrijk is solide risico-management. We maken veelvuldig gebruik van opties om neerwaartse risico’s te beperken (hedging), hetgeen mogelijkheden biedt om beperkt te investeren op krediet (leverage).

Als we op jaarbasis 4 tot 5 investeringen doen is dat veel. En gemiddeld blijft een investering minimaal een jaar of 6 in portefeuille. Een lange termijn belegger laat zich ook helemaal niet leiden door korte termijn winstverwachting, maar kijkt bijvoorbeeld veel meer naar stabiliteit en voorspelbaarheid van de Return on Capital (ROC). Maar het meest lastige en tegelijkertijd meest cruciale is een beeld te vormen waar een onderneming over 10 tot 15 jaar staat. Het is een andere manier van “kijken naar bedrijven” en daar hoort dan ook een andere manier van bedrijfswaardering bij: een specialistisch vakgebied voor de liefhebber.

De grote Value Investors van nu

Wereldwijd zijn er een aantal Value Investors met indrukwekkende lange termijn resultaten. Ieder kwartaal maken we inzichtelijk welke keuzes zij maken en zit daar iets bij waar we enthousiast van worden dan doen we dat ook. Daarnaast beschikken we inmiddels over een eigen database met bedrijfsresultaten van vele beursgenoteerde ondernemingen verrijkt met de Value Investing karakteristieken die er toe doen. Ook dat helpt.

Warren Buffett, Seth Klarman en Leon Cooperman zijn alle drie gerenommeerde Value Investors. U kunt bijvoorbeeld The Intelligent Investor van Benjamin Graham lezen om een beeld te krijgen van hun gedachtengoed, maar ook Margin of Safety van Seth Klarman en de jaarverslagen van Berkshire Hathaway zijn aanraders. En natuurlijk niet te vergeten Common Stocks and Uncommon Profits uit 1958 van Philip Fisher.

Er zijn (denken we) drie redenen waarom deze toptalenten het zo goed doen. Ze beschikken over diepgaande kennis van een specifieke industrie, wat zich daar allemaal afspeelt, wat de spelers zijn op de desbetreffende markt, hoe deze zich gepositioneerd hebben en vooral ook welke strategische keuzes ze maken om blijvend succesvol te zijn. Ten tweede hebben ze een ver teruggaand historisch besef van de dynamiek van de financiële markten, de business cycle (van optimisme en euforie tot recessie en depressie) en de onvoorspelbaarheid van paniek op de markten. En als laatste, en dat geldt eigenlijk voor alle Value Investors, investeren ze alleen als het aandeel aantrekkelijk gewaardeerd is (goedkoop dus).

En dan maar meteen een waarschuwing. Het is een misverstand te denken dat je met eenvoudigweg volgen van super-investeerders succes zult hebben. Ook zij maken (behoorlijk veel) fouten en je zult dus een mechanisme moeten hebben om de foute keuzes te vermijden. En daarnaast zul je continu moeten wegen wat hun inzichten betekenen voor jouw portfolio-samenstelling, het al dan niet gebruik maken van “investeren op krediet” of juist het aanhouden van een kaspositie, het al dan niet innemen van hedge-posities en hoe je de kosten van deze hedge-posities al dan niet kunt terugverdienen, het inschatten van de consequenties van valutaschommelingen en het eventueel afdekken van deze risico’s, etc.

Een contraire stijl

Onderzoek heeft aangetoond dat ongeveer 5% van alle beleggers en investeerders behoren tot selectieve groep van Value Investors. En tegelijkertijd zijn er veel onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat Value Investing op lange termijn betere resultaten boekt dan alle andere stijlen. Dat lijkt tegenstrijdig. Hoe zit dat?

Een Value Investor koopt aandelen als ze goedkoop zijn. Bijvoorbeeld als er meer verkopers van het desbetreffende aandeel zijn dan kopers. En dat betekent mogelijkheden zien waar anderen die (nog) niet zien of zelfs wegdeinzen. Het is dus een contraire stijl en vraagt de discipline om juist niet de wijsheid van de meerderheid voor waar aan te nemen en vooral tegendraads te denken en doen. Vaak gaat het om het samenstellen van een geconcentreerde portefeuille van “oncomfortabele posities” en dat voelt bij menigeen niet echt comfortabel. “Outside your comfort zone, but inside your circle of competence. That’s where the magic happens”.

Een bijzondere propositie voor professionele beleggers

Als je kijkt naar de werkwijze van Warren Buffett en Seth Klarman dan valt op dat beide lange termijn investeerders zijn die enorm veel nadruk leggen op het mijden en afdekken van risico’s. Een dergelijke aanpak werkt dan ook alleen als men bereid is zich voor de lange termijn (lees: minimaal 15 jaren) te committeren. En dat geldt dus ook voor onze dienstverlening.

Het merendeel van de professionele beleggers, vermoedelijk meer dan 95%, wil flexibiliteit, vrijheid en vooral snel “in-en-uit” kunnen stappen. En laat dat nou net zijn wat in praktijk niet werkt. Wellicht dat zij er beter aan doen hun heil elders zoeken.

We zijn er voor Nederlandse professionele marktpartijen die zich voor minimaal 15 jaren willen committeren. En vooral ook voor partijen die begrijpen dat er jaren van “underperformance” zullen zijn en bereid zijn om juist dan extra te investeren. Graag gaan we met u in gesprek over mogelijke samenwerkingsvormen, bijvoorbeeld:

  • Managed Accounts en/of een Beleggingsfonds, waarbij van tevoren maatwerkafspraken gemaakt worden over het beleggingsmandaat en de te hanteren tarieven.
  • Consultancy en advies, zoals bijvoorbeeld het uitbesteden van onderzoekswerkzaamheden (investment research), adviseren van bestaande beleggingsfondsen, fungeren als sparring partner bij (complexe) investeringsbeslissingen of het verzorgen van een Masterclass Value Investing, waarbij de nadruk ligt op interactie en het uitwerken van concrete cases.

En tot slot…In principe staat alles klaar om een “fonds van formaat” te starten. Dat zal in eerste instantie onder het “light regime” plaatsvinden en slechts toegankelijk zijn voor een beperkte groep investeerders. En in een latere fase zal de volledige vergunning aangevraagd worden, waarmee het fonds algemeen toegankelijk wordt.

Er is ruimte voor strategische investeerders om een belang te nemen in een nader op te richten “Fonds Capital Management BV”. Interesse? Gewoon even een e-mail aan peter@thevaluefirm.com en ik stuur u graag het bijbehorende “Fund Pitch Book”.

Verantwoord investeren

Duurzame groei staat voorop. Ondernemingen die thema’s zoals duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid niet prominent op de agenda hebben staan gaan het lastig krijgen en hebben dus niet onze interesse. Tegelijkertijd houden we onverkort vast aan de belangrijke inzichten van Graham & Buffett.

Discutabele ondernemingen sluiten we vanzelfsprekend uit. In praktijk betekent dit dat we ons houden aan de richtlijnen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) voor verantwoord investeren. De lijst van ondernemingen die het ABP uitsluit is hierbij ook voor ons leidend.

De toekomst

De verwachting is dat van de 7000 nieuwe grote bedrijven die het de komende decennia echt goed gaan doen bijna 70% uit de opkomende regio’s komt (China, India). Wij hebben inmiddels een database van vele ondernemingen (o.a. uit deze regio’s) en dat gaat ons helpen om deze opkomende bedrijven tijdig te herkennen. Voor de liefhebber: klik hier.

 

Customer Identification Procedures

Notice Regarding Anti-Money Laundering and Customer Identification Procedures. To help the worlds governments fight the funding of terrorism and money laundering activities, the law requires all financial institutions to obtain, verify, and record information that identifies each person or entity who opens an account. We are required by law to ask you to provide your name, address, date of birth and other information about you, your organization or persons related to your organization that will allow us to identify you before we approve you as a customer. We also will ask you to provide certain identifying documents, such as your driver’s license or passport or your organization’s articles of incorporation and may obtain credit and other consumer reports to assist us in verifying your identity and in determining whether you satisfy our customer criteria. Unless you provide the requested information and documentation, we may not be able to be of any service.

 

Disclaimers

The Value Firm is not operated by a broker, a dealer, or a registred investment advisor. Under no circumstances does any information posted on TheValueFirm.com or Slideshare.net represent a recommendation to buy or sell a security. The information on this site, and in its related newsletters and/or presentations, is not intended to be, nor does it constitute, investment advice or recommendations.

We may buy and sell securities before and after information herein is published, with respect to the securities discussed. In no event shall The Value Firm be liable to any member, quest or third party for any damages of any kind arising out of the use of any content or other material published or available on it’s website or anywhere else or relating to the use of, or inabilility to use, TheValueFirm.com or SlideShare.net or any content, including, without limitation, any investment losses, lost profits, lost opportunity, special, incidental, indirect, consequential or punitive damages.

Past performance is a poor indicator of future performance. The information on this site or in this presentation is in no way guaranteed for completeness, accuracy or in any other way.

Onze werkwijze